EWS-svářecí technika prodej a servisKontakt
Elektro Weld Servis s.r.o.
Nad Třebešínem III 3070/2
100 00 Praha 10-Strašnice
Tel/Fax: +420 274 815 758
Tel: +420 274 783 878
GSM: +420 603 298 414
E-mail: info@ews.cz

  PRODEJ/SERVIS   274 815 758


Svařování obalenou elektrodou

Elektrický oblouk se zapaluje dotykem špičky elektrody o svařovaný díl na který je připojený zemnící kabel, jakmile je oblouk zapálen,  je třeba oddálit elektrodu od svařence do patřičné vzdálenosti, která zajistí správné hoření oblouku.
Zapálení oblouku je obvykle usnadněno funkcí počátečního navýšení proudu 
(teplý start / hot start) nad hodnotou základního svařovacího proudu .

Jakmile se vytvoří elektrický oblouk, začne se odtavovat střední část elektrody a kapkovitě se přenáší na svařovaný kus.
Vnější obal elektrody vyvíjí při hoření ochranný plyn zamezující přístupu vzdušného kyslíku a zajišťuje tak kvalitu sváru.
Za účelem zabránění zhasínání oblouku, způsobeného kapkami odtavovaného materiálu, které zkratují elektrodu se svařovací lázní při náhodném přiblížení, je aktivováno přechodné zvýšení svařovacího proudu (Arc Force).
Pokud elektroda zůstane přilepená na svařovaném dílu, je snížen na minimální hodnotu zkratový proud automatickou funkcí anti-sticking .
Trocha postřehů a zkušeností
Kvalita svařovacích zdrojů jednotlivých výrobců je potom dána především použitou technologií výkonového stupně a způsobem  řízení. Moderní technologie umožňují především rychlejší reakci regulační smyčky, přinášejí větší účinnost zařízení, nižší výkonové ztráty a jsou obvykle spojeny 
s nižší hmotností zařízení při srovnatelném či vyšším výkonovém zatěžovateli.Zařízení není nutné potom uchladit. Bohužel také tyto technologie přinášejí vyšší cenu výrobku. Moderní technologie umožňují například i řízený teplý start (HOT START) oblouku, tedy pozvolného náběhu proudu důležitého zejména na slabých materiálech, kde zamezí propálení. Umožňují také zároveň lepší 
regulaci ve velmi malých proudech a nižší počáteční proud.Funkce anti sticking omezuje zkratový 
proud na hodnotu blížící se nule-elektroda se nežhaví při přilepení.atd...atd
Doporučujeme vždy před prodejem konzultovat se zkušeným prodejcem podmínky předpokládaného 
užití zařízení, výkonové požadavky, druh a stav napájecí sítě.   
Mějte na paměti, že pro volbu vhodného výkonu je třeba brát pro běžné užití v režimu MMA zatěžovatel 40%-50%.
Dalším důležitým ukazatelem je provoz na dlouhých napájecích kabelech. Ne všechna zařízení si umí poradit s podpětím napájení těmito přívody produkované.
Nejlepším doporučením je praktická zkouška nebo předvedení.
Zařízení, které dobře svařuje  malými proudy potom nezklame ani v těch velkých!
 
Zásadně neakceptujeme názor, že zařízení které není poruchové je dobré.
Naším kritériem při výběru je stabilní výkon, srozumitelné a jednoduché ovládání, svařovací vlastnosti a bezchybná funkce v rozličných pracovních podmínkách samozřejmě s přihlédnutím ke kategorii výrobku a jeho ceně.

Zpt do rubriky: MMA


© Copyright ELEKTRO WELD SERVIS s.r.o.
Webdesign, SEO, redakční systém Lira IS