EWS-svářecí technika prodej a servisKontakt
Elektro Weld Servis s.r.o.
Vodnická 437/48
149 00 Praha 4-Újezd u Průhonic
Tel/Fax: +420 274 815 758
Tel: +420 604 747 393
GSM: +420 603 298 414
E-mail: info@ews.cz
E-mail: servis@ews.cz
  PRODEJ/SERVIS   604 747 393


Pravidla pro výběr kompresoru Abac

Výběr kompresorové stanice

 

Základními parametry při výběru vhodného kompresoru jsou jak množství odebíraného vzduchu spotřebičem (pneumatické nářadí, stříkací pistole, pracovní pneumatické válce strojů aj.), tak pracovní tlak, při kterém spotřebič optimálně pracuje. Dalším důležitým faktorem je provozní náročnost, jinými slovy doba, po kterou bude kompresor v provozu. Může se jednat o příležitostnou, přerušovanou nebo dlouhodobou činnost.

 

Obecná pravidla pro výběr vhodného kompresoru

1) Odhad, popř. výpočet celkové uvažované spotřeby vzduchu pneumatických spotřebičů při maximálním odběru za 1 minutu při požadovaném pracovním tlaku. Tato hodnota by neměla přesáhnout tzv. efektivní dodávané množství vzduchu. Tento parametr je možno přibližně odvodit z udávaného nasávaného množství vzduchu kompresorem. Pro rychloběžné kompresory s otáčkami 2850 1/min činí přibližně 60 % a pro pomaloběžné dvou pístové kompresory je to zhruba 80 % z uvedené hodnoty.

2) Požadavek maximálního pracovního tlaku spotřebiče. Je třeba zkontrolovat, zda tento parametr odpovídá spínacímu tlaku vybraného typu kompresoru (spínací tlak je zpravidla o 2 bary nižší než je udávaný maximální tlak - jedná se o vypínací tlak kompresoru.

3) Stanovení kategorie provozní náročnosti, což znamená, zda se jedná o odběr vzduchu přerušovaný nebo nepřerušovaný. Pro dlouhodobý velký odběr vzduchu lze jednoznačně doporučit energeticky úsporné šroubové kompresory. Tento požadavek je možno řešit i pomaloběžným pístovým kompresorem s dostatečně dimenzovaným výkonem a vzdušníkem, jehož zásoba vzduchu by omezila počet spínání kompresorové stanice. Ideální doba provozu kompresoru by se měla pohybovat kolem jedné třetiny časového intervalu, tj. pro ilustraci cca 20 min z intervalu 1 hodiny. Pro přerušovaný nebo nepravidelný odběr vzduchu doporučujeme pístové kompresory pomaloběžné nebo rychloběžné s ohledem na charakter provozu.

4) Místo pro instalaci kompresoru musí být dobře vybráno z hlediska dostatku vzduchu pro chlazení jednotky, teploty okolí, čistoty nasávaného vzduchu kompresorem, přístupu pro údržbu a v neposlední řadě s ohledem na hlučnost a kritéria hygieny práce.

Zpt do rubriky: Abac


© Copyright ELEKTRO WELD SERVIS s.r.o.
Webdesign, SEO, redakční systém Lira IS